Otvoren 2. LAG natječaj za tip operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“

Slikovni rezultat za natječaj 7.4.1.

Lokalna akcijska grupa Frankopan danas je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 2.993.920,00 HRK.


Najniža ukupna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša ukupna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 50.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.


Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave; trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola; udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije); vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.


Prihvatljivi prijavitelji moraju biti s područja LAG-a Frankopan koji obuhvaća područje gradova Ogulin, Slunj i Otočac te općina Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj.


INDIVIDUALNA SAVJETOVANJA:
U svrhu informiranja potencijalnih korisnika u uredu LAG-a održavat će se individualne konzultacije/savjetovanja, radnim danom u razdoblju od 28. prosinca 2018. godine do 31. siječnja 2019. godine, uz obveznu prethodnu najavu putem telefona 047 296 258 ili e-pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..


PISANI UPITI:
Upite vezane za odredbe LAG Natječaja potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u razdoblju od 28. prosinca 2018. godine do 31. siječnja 2019. godine. Pitanja se postavljaju putem rubrike PITANJA I ODGOVORI.


Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na mrežnim stranicama: www.lag-frankopan.hr.


INFORMATIVNA RADIONICA NA TERENU:
Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG natječaj, održat će se informativna radionica 18. siječnja 2019. godine (petak) u Ogulinu.


ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA: 01. veljače - 01. travnja 2019. godine.


Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima preuzmite u nastavku:


LAG NATJEČAJ (tekst)

Obrasci:
Obrazac A. – Prijavni obrazac
Obrazac B. – Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore

Prilozi:
Prilog I. - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta
Prilog II. - Lista prihvatljivih troškova
Prilog III. - Opis projekta
Prilog IV. - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave
Prilog V. - Uputa MZOIE
Prilog VI. - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza
Prilog VII. - Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj
nabavi
Prilog VIII. - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice
lokalne samouprave
Prilog IX. - Pravilnik za odabir projekata na Natječajima LAG-a Frankopan
Prilog X. - Izjava o nepostojanju sukoba interesa
Prilog XI. - Pojašnjenje kriterija odabira projekata