LAG FRANKOPAN ODOBRIO PROJEKTE UKUPNE VRIJEDNOSTI 3.037.826,92 KN

Upravni odbor LAG-a „Frankopan“ donio je Odluke o odabiru projekata pristiglih na Natječaj za provedbu tipa operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a „Frankopan“ za razdoblje 2014.-2020.

LAG Frankopan je za ovaj tip operacije stavio na raspolaganje  3.434.235,81 kn, a na njega su se prijavile sve (10) jedinice  lokalne samouprave u sastavu LAG Frankopan. Među pristiglim projektnim prijedlozima bilo je šest prijedloga za obnovu i rekonstrukciju groblja, dva prijedloga za obnovu društvenog doma, jedan za obnovu planinarskog doma, te izgradnja pješačke staze. Maksimalan iznos potpore po projektu iznosio je 371.975,00HRK.

Ukupno je izdano 9 Odluka o odabiru projekata ukupne vrijednosti 3.037.826,92 kn

 

Odobreni su slijedeći projekti :

NOSITELJ PROJEKTA

NAZIV PROJEKT

IZNOS POTPORE

INTEZITET POTPORE

GRAD OTOČAC

Izgradnja pješačke staze uz rijeku Gacku na dionici most "Ribić" - most "Vivoze"

370.500,00

100%

OPĆINA CETINGRAD

Rekonstrukcija groblja u Cetingradu

371.975,00

100%

OPĆINA SABORSKO

Rekonstrukcija groblja uređenjem parkirališta ispred mrtvačnice na k.č. 2827/1, k.o. Saborsko

214.293,75

100%

OPĆINA BOSILJEVO

Obnova i opremanje groblja Bosiljevo

371.975,00

100%

OPĆINA GENERALSKI STOL

Groblje Mateško selo - obnova

336.200,00

100%

OPĆINA JOSIPDOL

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade mrtvačnice u groblju Oštarije

370.000,00

100%

OPĆINA TOUNJ

Društveni dom rekonstrukcija krovišta

299.258,17

100%

GRAD OGULIN

Rekonstrukcija planinarskog doma na Kleku

333.000,00

90%

GRAD SLUNJ

Rekonstrukcija zgrade Mjesnog doma u Nikšiću

370.625,00

100%

 

Temeljem Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. LAG  Frankopan će za odabrane projekte podnijeti  Zahtjeve za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) za izdavanje Odluke o dodjeli sredstava.