Obveza udruga za uključivanje u elektroničku komunikaciju sa sudovima

e mail

Člankom 118. stavkom 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (NN 70/19) propisano je da su sve pravne osobe dužne u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (1. rujna 2019.) zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa. Propisana obveza pravnih osoba iz članka 118. stavka 3. Zakona odnosi se na sve pravne osobe koje su svojstvo pravne osobe stekle u skladu s općim i posebnim propisima, sve do gubitka tog svojstva.

Za nepoštivanje obveze pravnih osoba da zatraže pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa nije predviđena sankcija te će iste pristup moći zatražiti i nakon 1. rujna 2020.

Udruge koje se nisu još uključile  u eKomunikaciju moraju je na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. dostaviti podatke:
 
-  OIB pravne osobe
-  naziv pravne osobe
adresa elektroničke pošte (e-mail na koji ćete dobivati obavijesti o sudskim pismenima pristiglim eKomunikacijom u sigurni elektronički pretinac)
ime  i prezime, OIB osobe ovlaštene za rad u eKomunikaciji (Ministarstvo će inicijalno uključiti isključivo osobe koje su upisane u Sudskom registru kao ovlaštene osobe za zastupanje, dok te osobe mogu pri prvom ulasku na web aplikaciju  eKomunikacija dati ovlasti drugim osobama).