LAG Frankopan sudjelovao na 2. radionici u okviru projekta LAG AKADEMIJA

Predstavnici LAG-a Frankopan sudjelovali su na radionici u okviru projekta međuteritorijalne suradnje „LAG akademija“, koja se u organizaciji domaćina LAG-a „Marinianis“ održala u Višnjici u razdoblju od 25.-28.10.2020. godine. U ovom projektu suradnje sudjeluje osam odobrenih hrvatskih LAG-ova; Terra Liburna , Marinianis, Mareta, Slavonska Ravnica, Podravina, Šumanovci, Zagora i Frankopan. Projekt se financira iz podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ PRR RH.

Tijekom dva radna dana, svi partneri su aktivno sudjelovali u interaktivnim radionicama u kojima su se pod vodstvom eminentnog predavača dr. Hrvoja Kenfelja, educirali u područjima strateškog managementa i upravljanja ljudskim resursima i stekli  dodatna znanja i kompetencije iz navedenih područja, kroz module radionica pod nazivom: „Strateško planiranje“, „Upravljanje promjenama“, „Upravljanje rizicima“, „Upravljanje stresom“.

U okviru programa, domaćin je u skladu s predviđenim sporazumnim obvezama, te uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka, organizirao obilazak LAG područja i to primjere dobre prakse: Informativno-edukativnog centra i hostela „Dravska priča“ u Noskovcima (financiranom kroz 12 uspješno prijavljenih, odobrenih i/ili provedenih projekata financiranih iz različitih, prvenstveno EU fondova), OPG Biljana Medved iz Kozica, Slatina (nositelja markice „Med hrvatskih pčelara“, financiranog i iz odobrenih sredstava LAG-a Marinianis za provedbu LRS LAG-a Marinianis za razdoblje 2014.-2020.), te hotela, ergele i farme tvrtke „Pustara Višnjica d.o.o. (financirane iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija i Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020).

Kroz sudjelovanje predstavnika u  provedenim radionicama LAG Frankopan je osnažio vlastite kapacitete, kako bi na što adekvatniji način prenio stečena znanja i vještine predstavnika na svoje područje, te istim doprinio i postizanju Specifičnog cilja 1. „Poboljšanje kapaciteta LAG-ova za pružanje savjetodavnih usluga u okviru LEADER/CLLD pristupa” projekta LAG akademija.