Izdane Odluke o dodjeli sredstava za 5. LAG natječaj

LRS 63

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provela je administrativnu kontrolu Zahtjeva za potporu za koje je UO LAG Frankopan izdao Odluke o odabiru na 5. LAG natječaju „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.
 
Agencija je potvrdila da je postupak odabira projekata proveden kako je propisano Smjernicama za provedbu postupka odabira projekata, člankom 35. Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, Podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i Podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 96/17, 53/18), odabranom LRS i LAG Natječajem, i potvrdila da su delegirane administrativne provjere iz članka 48. Uredbe (EU) br. 809/2014, obavljene na način kako je propisano Sporazumom o suradnji.

Svi Zahtjevi za potporu koje je Upravni odbor LAG Frankopana odobrio, pozitivno su ocijenjeni, te su svi Zahtjevi za potporu dobili Odluku o dodjeli sredstava.

Za ovaj tip operacije LAG Frankopan je dodijelio potporu za ukupno 31 malog poljoprivrednika u ukupnom iznosu od 3.460.399,50 kn, a u prijelaznom razdoblju(2021-2023) planiramo dodijeliti potporu za još 25 malih poljoprivrednika.