1. izmjene 7. LAG Natječaja

Sukladno točki 4.2. 7. LAG  Natječaja zatip operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“, te članku 29.Pravilnika  provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 96/2017 i NN 53/2018 i Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019, NN 31/2021) LAG Frankopan objavljuje tehničku izmjenu teksta Natječaja.

LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu: 

na stranici 18. dio teksta 

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom 15. kolovoza 2022. , a najkasnije do 15.listopada 2022. na adresu:

mijenja se i glasi

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom 16. kolovoza 2022. , a najkasnije do 17.listopada 2022. na adresu:

 

Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju.

 

1. IZMJENA 7. LAG NATJEČAJA (TEKST)