LAG Frankopan odobrio 2.831.962,50 HRK za male poljoprivrednike

LAG Frankopan je završio sa administrativnom obradom 6. LAG natječaja za TO 1.1.4. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Upravni odbor LAG-a Frankopan je na sjednici održanoj 13. prosinca 2022. godine potvrdio da su sve izdane Odluke pravomoćne, potvrđena je  Konačna rang lista pristiglih zahtjeva za potporu te sukladno Smjernicama za provedbu postupaka odabira projekata (čl.7.5) objavljujemo popis projekata koji su odabrani na razini LAG-a.

Na natječaj je pristiglo 46 zahtjeva za potporu. Svi pristigli zahtjevi su obrađeni, a nakon administrativne obrade, utvrđeno je da 25 zahtjeva  udovoljava propisanim uvjetima Natječaja, te su za njih izdane Odluke o odabiru.

Ovim Natječajem je odobreno ukupno 2.831.962,50 HRK, a  25 malih poljoprivrednika čije poljoprivredno gospodarstvo ima ekonomsku veličinu od 2.000 eura do 7.999 eura dobiti će bespovratnu potporu u iznosu 113.278,50 HRK (15.000,00 EUR).

POPIS PROJEKATA ODABRANIH NA RAZINI LAG-a (KONAČNA RANG LISTA)