3. LAG natječaj za ulaganja u javnu i društvenu infrastrukturu

Slika LEADER

LAG Frankopan je završio sa administrativnom obradom 7. LAG natječaja za tip operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Upravni odbor LAG-a Frankopan je na sjednici održanoj 18. travnja 2023. godine donio Odluke o  odabiru za osam zahtjeva za potporu koji su pristigli na ovaj Natječaj. 

Ovim Natječajem je odobreno ukupno 155.177,18 EUR/ 1.169.182,50 HRK. 

 

POPIS PROJEKATA ODABRANIH NA RAZINI LAG-a (KONAČNA RANG LISTA)