1. izmjene 7. LAG Natječaja

Sukladno točki 4.2. 7. LAG  Natječaja zatip operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“, te članku 29.Pravilnika  provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 96/2017 i NN 53/2018 i Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019, NN 31/2021) LAG Frankopan objavljuje tehničku izmjenu teksta Natječaja.

LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu: 

na stranici 18. dio teksta 

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom 15. kolovoza 2022. , a najkasnije do 15.listopada 2022. na adresu:

mijenja se i glasi

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom 16. kolovoza 2022. , a najkasnije do 17.listopada 2022. na adresu:

 

Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju.

 

1. IZMJENA 7. LAG NATJEČAJA (TEKST) 

LAG natječaj za ulaganja u javnu i društvenu infrastrukturu

natječaj slika

Lokalna akcijska grupa Frankopan 22.srpnja 2022. godine objavljuje Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

PREDMET NATJEČAJA: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a FRANKOPAN

RASPOLOŽIVA SREDSTVA:  1.503.120,00 HRK.

Najniža ukupna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša ukupna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

POZIV na radionicu za pripremu Lokalne razvojne strategije LAG-a Frankopan za programsko razdoblje 2023.-2027.

 LRS2023-27.jpg

Lokalne akcijske grupe (LAG) su tijela osnovana sa ciljem pružanje podrške razvoju ruralnih regija i okupljaju predstavnike javnog, gospodarskog i civilnog sektora. LAG Frankopan je započeo proces izrade Lokalne razvojne strategije LAG- Frankopan (LRS LAG-a) za razdoblje 2023.-2027. godine. LAG Frankopan obuhvaća područje općina: Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj te gradova: Slunj, Ogulin i Otočac.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane na radionicu za pripremu dokumenta Lokalne razvojne strategije LAG-a Frankopan gdje možete sudjelovati u pripremi vizije ruralnog razvoja i uključiti vlastite planirane projekte u LRS LAG-a Frankopan.

Za izradu Lokalne razvojne strategije ključan je doprinos svih zainteresiranih strana, a veliku ulogu u tome imaju svaki od sektora, javni, gospodarski i civilni. Zbog toga Vas pozivamo da, kao predstavnik sektora, izrazite vlastito mišljenje i planove o budućem osobnom poduzetničkom razvoju te razvoju područja na kojem živite.

 

Prvi ciklus radionica će se održati:

– 28.06.2022. (utorak) u terminu 17-19:30 h na području Grada Slunja u prostorijama  Pučkog otvorenog učilišta Slunj

– 29.06.2022. (srijeda) u terminu 17-19:30 h na području Grada Otočca u prostorijama GACKOG PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA OTOČAC

–  30.06.2022. (četvrtak) u terminu 17-19:30 h na području Grada Ogulina u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Ogulin

Inicijalna rang lista 6. LAG Natječaj

6. LAG NATJEČAJ

LAG Frankopan je 17. prosinca 2021. godine raspisao 6. LAG Natječaj za  tip operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Rok prijave za Natječaj istekao je 10.ožujka 2022.godine.

Na Natječaj su pristigle 46 prijave, a sukladno odredbama Natječaja i raspoloživim sredstvima potpora u iznosu od 113.278,50 kn bit će dodijeljena za 25 prijavitelja. Sukladno odredbama Smjernica za provedbu postupaka odabira  i Pravilnika za odabir projekata na Natječajima LAG-a Frankopan, administratori su zaprimili sve prijave i formirali inicijalnu rang listu.

Ova lista je formirana prema broju bodova koje su si prema kriterijima natječaja dodijelili sami podnositelji prijava, te prema vremenu predaje zahtjeva za potporu.

Potrebno je istaknuti  da se inicijalna-rang liste objavljuje  isključivo radi informiranja javnosti i korisnika te da ona ne određuju konačan redoslijed korisnika, s obzirom na to da u postupku administrativne kontrole može doći do umanjenja broja bodova ili odbijanja zahtjeva za potporu, što izaziva pomicanja korisnika na rang listi tako da korisnici koji su trenutno ispod crte mogu doći iznad i obratno.

Inicijalna rang lista 6. LAG Natječaj LAG Frankopan

1. Izmjena 6. LAG Natječaja

Sukladno točki 4.2. 6. LAG  Natječaja za tipa operacije 1.1.4 "Potpora malih poljoprivrednih gospodarstava", te članku 29.Pravilnika  provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 96/2017 i NN 53/2018 i Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019, NN 31/2021) LAG Frankopan objavljuje tehničku izmjenu teksta Natječaja.

LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu: 

na stranici 15. mijenja se fusnota (br10) i glasi:

Više detalja o istom nalazi se u obrazloženju u prilogu IV.

 

na stranici 16. dio teksta 

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom ili neposredno od 24.siječnja 2022., a najkasnije do 10. ožujka 2022. na adresu:

mijenja se i glasi

Prijave projekata podnose se u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom  od 24.siječnja 2022., a najkasnije do 10. ožujka 2022. na adresu:

 

Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju.

 

1. IZMJENA 6. LAG NATJEČAJA (TEKST) 

 

Pozivamo sve zainteresirane na informativne radionice za provedbu 6. LAG Natječaja

Pozivamo sve zainteresirane na radionice za provedbu 6. LAG  Natječaja tipa operacije 1.1.4 "Potpora malih poljoprivrednih gospodarstava", sukladan TO 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH.

Radionice će se održati prema slijedećem rasporedu.

 

14.01.2022.     13:30   GENERALSKI STOL Vijećnica OpćineGeneralski Stol 32

                         17:00     BOSILJEVO   Vijećnica Općine Bosiljevo, Ulica iseljenika Bosiljeva 1


17.01.2022.    13:00     OTOČAC        Gacko pučko otvoreno učilište,Trg Dražena Bobinca 2

                        18:00     JOSIPDOL      Vijećnica Općine Josipdol, Ogulinska 12


18.01.2022.    13:00     OGULIN           Pučko otvoreno učilište Ogulin, Trg Petra Stipetića 1

                        16:00     TOUNJ             Vijećnica Općine Tounj, Linije 3B  Otkazano


 19.01.2022.    14:00     SLUNJ              Pučko otvoreno učilište Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 9


 20.01.2022.    13:00     SABORSKO     Općina, Senj 44

 

 

 Nadamo se Vašem odazivu.

6. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan TO 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH

6. LAG NATJEČAJ

 

Lokalna akcijska grupa Frankopan objavljuje Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 2.831.962,50 HRK, a udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Visina javne potpore po projektu iznosi 113.278,50 HRK.

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Frankopan koji obuhvaća područje gradova Ogulin, Slunj i Otočac te općina Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj.

PISANI UPITI:

Upite vezane za odredbe LAG Natječaja potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u razdoblju od 17. prosinca 2021. do 19. siječnja 2022. godine.

Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na mrežnim stranicama: www.lag-frankopan.hr.

INFORMATIVNE RADIONICE:
Za potrebe pripreme potencijalnih prIjavitelja na ovaj LAG natječaj, održat će se informativne radionice. Datum i mjesto održavanja radionica objaviti ćemo na mrežnoj stranici LAG-a.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA: 24. siječnja - 10. ožujak 2022. godine.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima preuzmite u nastavku:

 

LAG NATJEČAJ TEKST

 

OBRASCI:

Obrazac A : Prijavni  obrazac 

Obrazac B. Poslovni plan opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D. EVPG kalkulator

Obrazac E. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka prijavitelja

Prilozi:

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III. Vodić za mikro, mala i srednje velika poduzeća

Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira projekata

Prilog V. Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Frankopan

Izabran novi Predsjednik LAG Frankopan

Alen Halar2

9.12.2021. godine održana je  sjednica Skupštine Lokalne akcijske grupe Frankopan na kojoj je jednoglasno izabran novi predsjednik LAG-a, g. Alen Halar, načelnik općine Generalski stol.

- Zahvaljujem prije svega dosadašnjem predsjedniku, gospodinu Nenadu Jankoviću na angažmanu u prethodnom razdoblju, zahvaljujem svim članovima Skupštine na ukazanom povjerenju, budući da sam uključen u rad LAG-a od samog početka, vjerujem da svojim iskustvom i znanjem mogu doprinjeti daljnjem razvoju LAG-a na dobrobit cijelog područja LAG Frankopan.

 

 

LAG Frankopan na 4. Hrvatskom ruralnom parlamentu

4Ruralni parlament

LAG Frankopan je prošlog tjedna  sudjelovao na 4. Hrvatskom ruralnom parlamentu u organizaciji Hrvatske mreže za ruralni razvoj, Ministarstva poljoprivrede, Mediteranskog sajma i suorganizaciji LEADER mreže Hrvatske, te pokroviteljstva Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora. Ovom prilikom održana je i sjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora na temu  “Strategija od polja do stola i kratki lanci opskrbe” . – Drugog dana održana je zanimljiva panel rasprava na temu Dugoročna vizija za ruralna područja Europske unije i Republike Hrvatske, Ruralni pakt i Europski akcijski plan za ruralna područja

10 dana do početka zaprimanja prijava na nacionalni Natječaj 6.3.1.

198

Prijave za Natječaj za provedbu Podmjere 6.3.1. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« - započinju 15. studenog 2021. godine putem sustava AGRONET. Pozivamo sve potencijalne korisnike koji su još u potrazi za korisnim informacijama vezanim uz ovaj Natječaj da posjete mrežnu stranicu Programa ruralnog razvoja

U padajućem izborniku (Izaberite natječaj)  odaberite natječaj 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (12.10.2021.-28.12.2021) i možete pregledati pitanja i odgovore  vezane na upite uz ovaj Natječaj.

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete ih postaviti  OVDJE.

 

 

 

Image

 

Broj ureda: 098 283 799

e pošta: info.lag.frankopan@gmail.com

LAG Frankopan aktivna je i na društvenim mrežama poput Facebooka. Uključite se i vi!

Lokalna akcijska grupa Frankopan

Ivane Brlić Mažuranić 8

47300 Ogulin

© LAG Frankopan. Sva prava pridržana.