Dokumenti

Lokalna akcijska grupa Frankopan

Lokalna razvojna strategija LAG-a Frankopan

Statut LAG-a

Statut 23.9.2015. + Izmjene i dopune 25.2.2016

Statut 18.3.2013. + Izmjene i dopune 9.10.2013

Statut LAG Frankopan 23.5.2011.