LEADER pristup

LEADER govori o tome kako, a ne što treba raditi. Sastoji se od sedam osnovnih elemenata - načela, koja treba slijediti u cijelosti, a ne pojedinačno:

  • Održivi ruralni razvoj - razvoj koji se temelji na očuvanju i uravnoteženom razvoju okolišnog, društvenog i gospodarskog kapitala.
  • Pristup temeljen na osobitostima područja - svako ruralno područje ima svoja obilježja, potencijale, posebnosti i prepoznatljivost - na njima treba graditi planiranje budućnosti.
  • Pristup odozdo prema gore - široko uključivanje svih raspoloživih snaga u lokalnim zajednicama doprinijet će kvalitetnom razvoju bogatstvom ideja i mogućih rješenja.
  • Uspostavljanje lokalnih partnerstva - usitnjene inicijative često su unaprijed osuđene na propast, pogotovo u malim sredinama, jer im nedostaje snaga, uvjerljivost i povjerenje zajednice; stoga povezivanje, uspostavljanje partnerstva i razvoj kulture suradnje imaju presudnu važnost. LEADER-ova originalna ideja je stvaranje lokalnih javno-privatnih partnerstva u obliku lokalnih akcijskih grupa - LAG-ova.
  • Inovativnost - tradicija je svakako temelj održivog ruralnog razvoja, ali su inovacije nužne kako bi se tradicionalne vrijednosti predstavile na nov i tržišno konkurentan način.
  • Integralan i višesektorski pristup - sektorska podijeljenost čest je uzrok problemima u razvoju. Horizontalno, međusektorsko povezivanje kao i okomito, povezivanje lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija, osobito je važno u ostvarivanju održivog ruralnog razvoja.
  • Umrežavanje - povezivanje, učenje na primjerima dobre prakse, prijenos i razmjena znanja i iskustva od posebne su važnosti u provedbi LEADER-a, jer se na taj način od pojedinačnih raznolikih slučajeva stvara zajedničko tkanje razvoja europskih ruralnih sredina te pruža uzajamna pomoć i potpora.
  • Suradnja - je korak dalje od umrežavanja, prema pokretanju i provedbi zajedničkih projekata dva ili više LAG-ova unutar zemlje, regije i/ili Europske unije.

Povijest LEADER-a

Podaci preuzeti iz materijala dr.sc. Snježane Tolić u okviru projekta "Građansko sudjelovanje u ruralnom razvoju" financiranog od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Evolucija LEADER pristupa

Leader I (1991-93) i pokrenut kao eksperimentalni program i bio je usmjeren na pojedinačne projekte koji su imali kritički pristup prema Strukturnoj politici EU


Leader II (1994-99) - laboratorij za nove inicijative i rješavanje ruralnih problema, inovacije, pilot aktivnosti, međunarodna suradnja


Leader+(2000-06) i zrela faza: proširen na cijelo ruralno područje, pojačan ulogom umrežavanja i partnerstava
Leader + mjere za nove članice EU 2004-2006

"Integrirani LEADER" 2007-13:
više nije specifičan program već integriran metodološki pristup za cjelovitu integraciju svih programa koji podržavaju ruralni razvoj

 

Broj LAG-ova u EU (podaci koncem 2010.)

broj lag-ova u eu

 

Ruralno područje EU zemalja pokriveno LAG-ovima:

pokrivenost lag-ovima

 

Prosječna površina LAG-ova u EU zemljama:

povrsina lag-ova

 

Prosječan broj stanovnika LAG-ova u EU zemljama:

broj stanovnica lag-ova

http://www.hmrr.hr/hr/leader/pristup-leader/