IPARD 202

MJERA 202 IPARD PROGRAMA

Razdoblje provedbe projekta: 12.07.2013. - 12.07.2015.

Ukupno isplaćena sredstva 692.732,43 kn

Ugovor s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu LEADER programa putem realizacije Mjere 202 „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“, potpisan je 12.07.2013. godine.

U okviru Mjere 202 LAG Frankopan je, kroz dvije godine trajanja projekta, povukao ukupno 692.732,43 kn za edukacijsko-animacijske aktivnosti zaposlenika, volontera i članova LAG-a te poslovanje LAG-a.

U okviru projekta provedene su brojne aktivnosti usavršavanja i obrazovanja zaposlenika, volontera i članova LAG-a; provedene su animacijske aktivnosti namijenjene obrazovanju multisektorskih dionika o mogućnostima financiranja ulaganja kroz Europske strukturne i investicijske fondove, o značajkama LEADER pristupa te važnosti i ulozi LAG-a; organizirano je i provedeno sudjelovanje razvojnih dionika u promotivnim aktivnostima drugih organizacija u svrhu promocije i marketinga razvojnih dionika LAG-a, organizirane su manifestacije u svrhu animacije i organizacije promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a, izrađeni su promotivni materijali LAG-a, izrađene su stručne studije za potrebe rada LAG-a. Zaposlenici, volonteri i članovi LAG-a sudjelovali su na sastancima, radionicama i seminarima, s ciljem jačanja kapaciteta i poticanja ordživog ruralnog razvoja kroz LEADER pristup.