Ostali projekti

„RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“ – program aktivne politike zapošljavanja

Razdoblje provedbe projekta: 17.8.2015. – 16.2.2016.

LAG Frankopan se 2015. godine uključio u provedbu aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnosno mjera koje su usmjerene pojedinim ciljnim skupinama nezaposlenih osoba nepovoljnog položaja na tržištu rada.
Jedna od takvih mjera, koju je LAG uspješno proveo, je mjera javnih radova pod nazivom „Radom za zajednicu i sebe“. Kroz provedbu ove mjere LAG je, na razdoblje od šest mjeseci, zaposlio tri osobe (žene) pripadnice ciljane skupine dugotrajno nesaposlenih osoba, a u svrhu poboljšanja stanja na tržištu rada kroz pružanje pomoći starijim, bolesnim i nemoćnim osobama. Provedbom ove mjere, LAG je, u konačnici, dao doprinos društveno korisnom radu te povećanju zapošljivosti marginaliziranih društvenih skupina. Također, dao je doprinos razvojnim temama i ciljevima LAG-a odnosno održivom razvoju lokalne zajednice i inicijative na LAG području, poticanju međusektorske suradnje i integriranog pristupa revitalizacije zajednice kroz uvođenje i razvoj brige o starijim, bolesnim i nemoćnim osobama te jačanju ruralnog gospodarstva općenito.

 

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA - program aktivne politike zapošljavanja

Razdoblje provedbe projekta: 02.03.2015. – 01.03.20016.
                                          16.05.2016. – 15.05.2017.

LAG Frankopan je, u dva navrata, bio uključen u provedbu aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u okviru mjere Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Radi se o mjeri koje je, također, usmjerena prema pojedinim ciljnim skupinama nezaposlenih osoba.
Provedbom ove mjere LAG je omogućio zaposlenje ukupno trima osobama pripadnicama ciljne skupine, na razdoblje od godine dana, a u cilju pružanja znanja i iskustva u području ekonomskih i administrativnih poslova te prijave na nacionalne i EU natječaje, čime je poboljšana njihova pozicija na tržištu rada.

 

PROJEKT „EU KROZ UDRUGE I ZAJEDNICU“ – program aktivne politike zapošljavanja „MLADI ZA EU“

Razdoblje provedbe projekta: 22.08.2016. – 21.11.2016.

Projekt „EU kroz udruge i zajednicu“ proveden je u sklopu aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, javnih radova „Mladi za EU“ – suradnici na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera. Kroz ovaj projekt, usmjeren na mlade nezaposlene osobe, LAG je zaposlio dvije osobe pripadnice ciljne skupine te im omogućio radno iskustvo kroz obavljanje poslova praćenja nacionalnih i EU natječaja i informiranja potencijalnih korisnika o istima u svrhu podizanja razine informiranosti i podizanja razine svijesti o jačanju kapaciteta udruga.

Ovim projektom LAG je stvorio poveznicu između lokalnih dionika i udruga.

Opći cilj projekta bio je stvaranje doprinosa povećanju razine informiranosti o mogućnostima financiranja razvojnih projekata sredstvima europskih fonda te pomoć u provedbi EU projekata.

Specifični cilj projekta bio je poboljšanje razine informiranosti o fondovima i drugim nacionalnim programima potpora te upoznavanje potencijalnih korisnika EU fondova s ciljevima EU kohezijske politike i mogućnostima korištenja financijskih sredstava iz strukturnih i investicijskih fondova u okviru strategije Europe 2020.