Uprava LAG-a

Sukladno Statutu, LAG zastupaju:

Predsjednik: Alen Halar

Zamjenik predsjednika: Daniel Vukelja

Voditelj LAG-a je Tomislav Karlo

 

Upravni odbor je upravljačko tijelo LAG-a koje čini 15 članova:

 1. Alen Halar, Općina Generalski Stol 
 2. Daniel Vukelja, Grad Ogulin 
 3. Mirjana Puškarić, Grad Slunj 
 4. Josipa Jandrlić, OPG Jandrlić Josipa
 5. Adriana Bokulić Vučić, Udruga slijepih Ogulin 
 6. Milica Gojsović, OPG Milica Gojsović 
 7. Josip Luketić, OPG Luketić Marko 
 8. Mihaela Turkalj, OPG Turkalj Oliver 
 9. Kata Sertić, Ženska akcija Saborsko, 
 10. Tomica Lončar, Udruga pčelara "Maslačak"
 11. Vladimir Kubelka
 12. Romana Radočaj, Leskar - obrt za ugostiteljstvo, 
 13. Dragica Rogić, Udruga "Gačanka", 
 14. Marinko Sabljak, Udruga proizvođača i prerađivača ogulinskog kupusa
 15. Marijan Mateša, Športsko društvo "KUPA"

 

Nadzorni odbor je najviše nadzorno tijelo LAG-a, a ima 5 člana:

 1. Općina Josipdol, Kristijan Bitunjac 
 2. Općina Cetingrad, Marina Kalić 
 3. ŠRD Slunjčica, Željko Jareb 
 4. OPG Branka Tatalović, Branka Tatalović 
 5. Velebitska udruga Kuterevo, Ivan Crnković 

 

Skupština je najviše upravljačko tijelo LAG-a, a čine ga svi redovni članovi/ice LAG-a.