LAG natječaj za ulaganja u javnu i društvenu infrastrukturu

natječaj slika

Lokalna akcijska grupa Frankopan 22.srpnja 2022. godine objavljuje Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 2.2.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

PREDMET NATJEČAJA: Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu za nositelje projekata koji imaju sjedište na području LAG-a FRANKOPAN

RASPOLOŽIVA SREDSTVA:  1.503.120,00 HRK.

Najniža ukupna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 15.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, dok najviša ukupna vrijednost javne potpore po projektu iznosi 20.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave; trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola; udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije); vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Prihvatljivi prijavitelji moraju biti s područja LAG-a Frankopan koji obuhvaća područje gradova Ogulin, Slunj i Otočac te općina Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj, a posebno ističemo da je u natječajnoj dokumentaciji potrebno  priložiti Suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja.

PISANI UPITI:

Upite vezane za odredbe LAG Natječaja potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u razdoblju od 25. srpnja 2022. godine do 11. kolovoza 2022. godine. 

Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na mrežnim stranicama: www.lag-frankopan.hr.

 

INFORMATIVNA RADIONICA NA TERENU:

Za potrebe pripreme potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG natječaj, održat će se informativna radionica 2. kolovoza 2022. godine (utorak) u10h u prostorijama Pukog otvorenog učilišta u Ogulinu.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA: 15. kolovoza – 15. listopada 2022. godine.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima preuzmite u nastavku:

LAG NATJEČAJ (tekst)

 

Obrasci:

Obrazac A. – Prijavni obrazac

Obrazac B. – Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore

Prilozi:

Prilog I. - Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. - Opis projekta

Prilog IV. - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupka jednostavne nabave

Prilog V. - Uputa MZOIE

Prilog VI. - Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. - Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. - Pravilnik za odabir projekata na Natječajima LAG-a Frankopan

Prilog X. - Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Prilog XI. - Pojašnjenje kriterija odabira projekata