PRR 19.2

PODMJERE 19.2., 19.3. i 19.4. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020.

Razdoblje provedbe projekta: 03.11.2016. – u tijeku 

Ukupno odobrena sredstva (19.2., 19.3., 19.4.) 8.943.096,33 kn

Nakon provedbe Podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ LAG Frankopan je, u oviru Mjere 19 „LEADER - CLLD“ počeo provoditi Podmjeru 19.2. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., kroz koju će se financirati Provedba operacija unutar CLLD strategije (Community Led Local Development).

Dana 27.06.2016. godine LAG Frankopan se javio na Natječaj za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, unutar koje je LAG dostavio izrađenu Lokalnu razvojnu strategiju Ministarstvu poljoprivrede i APPRRR-u na ocjenjivanje i bodovanje. Temeljem konačne Odluke o odabiru LAG-a i sklapanjem ugovora s Ministarstvom poljoprivrede 17.02.2017. godine, LAG-u Frankopan su dodijeljena sredstva u visini od 8.943.096,33 kn za provedbu Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i Podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“.

 

Podmjera 19.2., tip operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

Ukupno odobrena sredstva (19.2.) 6.813.787,68 kn.

Unutar Podmjere 19.2., tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi i nositelji projekata odnosno prijavitelji na LAG natječaje za odabir projekta, a koji su izravno odgovorni za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta i koji imaju prebivalište ili sjedište unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG.

LAG će, u okviru ove podmjere, raspisivati natječaje i provoditi odabir projakata na svom području, a u skladu s usvojenom Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a Frankopan i Programom ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Detaljan vremenski plan raspisivanja natječaja definiran je Planom provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a.

U svojoj Strategiji LAG se bazirao na provedbu onih mjera ruralnog razvoja koje će pridonositi razvoju cjelokupnog područja LAG-a i koje će stvarati dodanu proizvodnu vrijednost. Mjere/tipovi operacija koje će LAG Frankopan provoditi, u svrhu stvaranja doprinosa strateškim ciljevima, sadržani su i opisani u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Frankopan za razdoblje 2014. – 2020.

 

Podmjera 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“, tip operacije 19.3.1. „Priprema aktivnosti suradnje LAG-a“ i tip operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti suradnje LAG-a“

Ukupno odobrena sredstva (19.3.) 340.689,38 kn

Podmjera 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ odnosi se na pripremu i provedbu projekata suradnje LAG-ova koji su definirani u Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a. U okviru ove Podmjere javna potpora se dodjeljuje putem tipa operacije 19.3.1. „Priprema aktivnosti suradnje LAG-a“ i tipa operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti suradnje LAG-a.“

Tip operacije 19.3.1. „Priprema aktivnosti suradnje LAG-a“ odnosi se na pripremu projekata suradnje LAG-a. Prihvatljivi troškovi unutar ovog tipa operacije odnose se na aktivnosti pripreme međuteritorijanih i transnacionalnih projekata suradnje.

Tip operacije 19.3.2. „Provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ odnosi se na provedbu projekata suradnje, prethodno pripremljenih u okviru tipa operacije 19.3.1. Prihvatljivi troškovi unnutar ovog tipa operacije odnose se na aktivnosti provedbe međuteritorijalnih ili transnacionalnih projekata suradnje

 

Podmjera 19.4., tip operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“

Ukupno odobrena sredstva (19.4.) 1.788.619,27 kn

Podmjera 19.4., tip operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“ odnosi se na tekuće troškove i poslovanje LAG-a, kao i na edukacijske, animacijske i promotivne aktivnosti LAG-a. Cilj ove podmjere (tipa operacije) je osigurati financijsku potporu LAG-u u pripremi i provedbi usvojene Lokalne razvojne strategije.