CLLD

CLLD (eng. Community Led Local Development) - lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) je mehanizam za uključivanje partnera na lokalnoj razini, uključujući i predstavnike civilnog društva i lokalne gospodarske dionike, u izradu i provedbu integrirane lokalne strategije koja pomaže njihovom području u prijelazu k održivoj budućnosti.

CLLD se provodi putem integriranih i multisektorskih strategija lokalnog razvoja dizajniranih na način da uvažavaju lokalne potrebe i potencijale, uključuje inovativne razvojne mogućnosti u lokalnom kontekstu, umrežavanje i suradnju.

Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) LAG-ovi su definirani kao nositelji CLLD pristupa(putem provedbe svojih Lokalnih razvojnih strategija).

 

Provedba u Republici Hrvatskoj

CLLD, u razdoblju 2014.-2020., će se u Republici Hrvatskoj provoditi putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (3% ukupne alokacije – 67,5 mil.Eur), a u kasnijoj fazi je predviđeno i uključivanje Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, što je definirano Partnerskim sporazumom između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje ESI fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014-2020.

 

8 načela CLLD-a

  • Razvoj utemeljen na značajkama lokalnog područja
  • Pristup odozdo prema gore - prema stvarno iskazanim potrebama lokalnih dionika
  • Lokalna javno-privatna partnerstva - provedba putem Lokalnih akcijskih grupa (LAG)
  • Inovativan pristup lokalnom razvoju
  • Integrirani i multisektorski pristup
  • Umrežavanje
  • Suradnja
  • De-centralizirana administracija (isporuka projekata preko LAG-ova)

 

Cilj CLLD-a

LEADER učiniti učinkovitijim za potporu inovacijama i lokalnom upravljanju

http://www.lmh.hr/leader-clld/clldhttp://www.lmh.hr/leader-clld/clld