MRR

Mreža za ruralni razvoj

Ministarstvo poljoprivrede je temeljem članka 67. stavka 2. Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju („Narodne novine“, broj 92/10, 172/10 i 124/11, 50/12) te Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj („Narodne novine“, broj 86/11, 114/11 i 96/12), tijekom 2011. uspostavilo Mrežu za ruralni razvoj, koja djeluje na cijelom ruralnom području Republike Hrvatske. Mrežu čine članovi, jedinica za potporu mreži (Tajništvo mreže) i upravljački odbor. Mreža je sastavni dio/članica Europske mreže za ruralni razvoj (ENRD).

 

PRAVNA OSNOVA:

Mreža za ruralni razvoj uspostavljena je i djeluje temeljem:

  • članka 54. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005
  • članka 12. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz  Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).
  • Program ruralnog razvoja republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine koji je odobren od strane Europske komisije 26. svibnja 2015.
  • Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj (Narodne novine br. 92 iz 2015.)

Mreža nema pravnu osobnost (formu) već je ista platforma koja okuplja razne dionike koji djeluju ili se nalaze u ruralnim područjima te provodi određene aktivnosti u svrhu ostvarenja zadanih ciljeva.

 

CILJEVI:

Sukladno navedenoj regulativi ciljevi umrežavanja su:

a) povećanje uključenosti dionika u provedbu Programa

b) poboljšanje kvalitete provedbe Programa

c) informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i mogućnostima sufinanciranja projekata

d) poticanje inovacija u poljoprivredi, proizvodnji hrane, šumarstvu i ruralnim područjima.

https://www.mrr.hr