PRR RH

Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan oko 2.4 milijarde EUR-a, počeo se stvarati još 2012. godine te je službeno poslan na odobrenje 16. srpnja 2014. godine.
Odluka o odobrenju predstavlja krunu tog dugotrajnog procesa u koji su bili uključeni domaći stručnjaci, mahom djelatnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

Ovom prigodom zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način pridonijeli izradi ovog Programa.
Odobrenu inačicu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., na hrvatskom i engleskom jeziku, možete preuzeti na niže navedenim poveznicama.
Prihvatljiva ulaganja unutar mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. sufinancirana su većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (engl.EAFRD) dok je ostatak sufinanciran sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.

http://www.mps.hr/

http://www.apprrr.hr/

http://ruralnirazvoj.hr/

https://ruralnirazvoj.hr/files/documents/Programme_2014HR06RDNP001_4_2_en.pdf