PRR 19.1

PODMJERA 19.1. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-2020.

Razdoblje provedbe projekta: 17.07.2015. - 30.10.2016.

Ukupno isplaćena sredstva 370.480,26 kn

Završetkom provedbe Mjere 202 IPARD programa, LAG Frankopan je, Odlukom o dodjeli sredstava od 24.09.2015. godine, odobren od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“, Podmjere 19.1. “Pripremna pomoć“, tip operacije 19.1.1. „Pripremna pomoć“ Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Zahtjev za navedenu Podmjeru LAG je podnio 17.07.2015. godine.

U okviru navedene Podmjere, a u narednih pet obračunskih kvartala, LAG je uspio povući sredstva u ukupnom iznosu od 370.480,26 kn. Sredstva koja je povukao utrošena su u aktivnosti koje je definirao Pravilnik za Podmjeru 19.1. „Pripremna pomoć“, a to su bili tekući troškovi LAG-a te izrada Lokalne razvojne strategije LAG-a Frankopan za razdoblje 2014.-2020. Aktivnosti LAG-a, u ovom razdoblju, bile su usmjerene na održavanje animacijskih aktivnosti na području LAG-a, a sve u svrhu stvaranja baze projektnih ideja za izradu kvalitetne razvojne strategije cjelokupnog područja LAG-a Frankopan. LAG Frankopan je održao niz radionica po jedinicama lokalnih samouprava na području LAG-a gdje je informirao i educirao svoje članove i lokalne dionike o mjerama Programa ruralnog razvoja. Na radionicama je sudjelovao veliki broj multisektorskih članova i lokalnih dionika koji su, temeljem prezentiranih mjera ruralnog razvoja, a uz pomoć djelatnika LAG-a izradili svoje prijedloge projektnih ideja koji su postali temelj za izradu strategije LAG-a. LAG Frankopan je, nakon provedenih aktivnosti, a temeljem utvrđenih potreba članova i dionika s čitavog područja LAG-a, izradio Lokalnu razvojnu strategiju za razdoblje 2014.-2020. godine. Za izradu Lokalne razvojne strategije stvorena je baza projektnih ideja LAG-a s više od 200 projektnih ideja multisektorskih članova i dionika čitavog područja LAG-a. Unutar Podmjere 19.1. LAG Frankopan je ostao do zaključno 30.10.2016.