1. izmjene 8. LAG Natječaja

Slika info radionica

VAŽNO!

Sukladno točki 4.2. 8. LAG  Natječaja za tipa operacije 1.1.4 "Potpora malih poljoprivrednih gospodarstava", te članku 29.Pravilnika  provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz programa ruralnog razvoja republike hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. NN 96/2017 i NN 53/2018 i Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 91/2019, NN 31/2021, 134/2021, 10/2023) LAG Frankopan objavljuje izmjenu Natječajne dokumentacije koje se odnose na izmjenu Priloga IV Natječaja.

Prilog IV. LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu: 

Kriterij odabira broj 3

Da bi korisnik ostvario bodove po navedenom kriteriju, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu u poslovnom planu mora planirati minimalno jednu aktivnost koja će biti predmet ekološke proizvodnje.

Kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, u slučaju podizanja nasada, taj nasad mora biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

Ako se ekološka aktivnost iz poslovnog plana odnosi na sektor stočarstva te životinje moraju imati certifikat izdan od strane nadležnog tijela do trenutka podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

 

Ostali dijelovi Natječaja se ne mijenjaju.

 

IZMIJENJENI PRILOG IV NATJEČAJA