LAG Frankopan odobrio još 120.000 EUR za male poljoprivrednike

LAG Frankopan je završio sa administrativnom obradom 8. LAG natječaja za TO 1.1.4. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Upravni odbor LAG-a Frankopan je na sjednici održanoj 12. siječnja 2024. godine usvojio  Konačnu rang lista pristiglih zahtjeva za potporu te sukladno Smjernicama za provedbu postupaka odabira projekata (čl.7.5) objavljujemo popis projekata koji su odabrani na razini LAG-a.

Ovim Natječajem je odobreno ukupno 120.000,00 EUR, a  8 malih poljoprivrednika čije poljoprivredno gospodarstvo ima ekonomsku veličinu od 2.000 eura do 7.999 eura dobiti će bespovratnu potporu u iznosu 15.000,00 EUR.

POPIS PROJEKATA ODABRANIH NA RAZINI LAG-a (KONAČNA RANG LISTA)